Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2024 roku

Ta Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i udostępniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Polityka prywatności została stworzona przy użyciu Generatora polityki prywatności.

Interpretacja i Definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest wielka, mają określone znaczenie w następujących warunkach. Poniższe definicje będą miały takie same znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

W celach niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Powiązana firma oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą z jedną ze stron, gdzie “kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach zarządu lub innego organu zarządzającego.

 • Firma (zwana również “Firmą”, “Nami”, “Nami” lub “Naszą” w niniejszej Umowie) oznacza Zakład Kowalstwa Ozdobnego Jan Woga, Stara Tuchorza 82, 64-232 Tuchorza, Polska.

 • Ciasteczka to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie internetowej wśród wielu swoich zastosowań.

 • Kraj odnosi się do: Polska

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie mogące uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 • Usługa odnosi się do Strony internetowej.

 • Dostawca usług oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną przetwarzającą dane w imieniu Firmy. Odnosi się to do firm trzecich lub osób zatrudnionych przez Firmę do ułatwiania Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

 • Dane użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona internetowa odnosi się do Zakładu Kowalstwa Ozdobnego Jan Woga, dostępnego pod adresem https://janwoga.com

 • Ty oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi lub firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba fizyczna korzysta z Usługi, w miarę odpowiedniego.

Zbieranie i Używanie Twoich Danych Osobowych

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które można użyć do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto

 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersję przeglądarki, strony naszej Usługi, które odwiedzasz, czas i datę Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz

dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym, ale nie ograniczając się do, typu urządzenia mobilnego, unikalnego identyfikatora urządzenia mobilnego, adresu IP Twojego urządzenia mobilnego, systemu operacyjnego mobilnego, typu przeglądarki internetowej urządzenia mobilnego, unikalnych identyfikatorów urządzeń i innych danych diagnostycznych.

Możemy również zbierać informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz do niej dostęp za pomocą urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i ciasteczka

Używamy ciasteczek i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Używane technologie śledzenia to m.in. znaczniki, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Używane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Ciasteczka lub ciasteczka przeglądarki. Ciasteczko to mały plik umieszczony na Twoim Urządzeniu. Możesz nakazać swojej przeglądarce odrzucenie wszystkich ciasteczek lub wskazanie, kiedy ciasteczko jest wysyłane. Jednak jeśli nie zaakceptujesz ciasteczek, nie będziesz mógł korzystać z niektórych części naszej Usługi. Chyba że zmodyfikujesz ustawienia przeglądarki tak, aby odmawiała ciasteczek, nasza Usługa może używać ciasteczek.
 • Znaczniki internetowe. Pewne sekcje naszej Usługi i naszych e-maili mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako znaczniki internetowe (nazywane również przezroczystymi gifami, tagami pikselowymi i pojedynczymi pikselami gif), które pozwalają Firmie, na przykład, na liczenie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-maila oraz na inne związane ze statystykami stron internetowych (na przykład, na zapisanie popularności określonej sekcji i weryfikację integralności systemu i serwera).

Ciasteczka mogą być “stałe” lub “sesyjne”. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po wylogowaniu, podczas gdy ciasteczka sesyjne są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o ciasteczkach na stronie z polityką prywatności artykułu.

Używamy zarówno ciasteczek sesyjnych, jak i stałych do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne / Istotne ciasteczka

  Typ: Ciasteczka sesyjne

  Administrowane przez: Nas

  Cel: Te ciasteczka są niezbędne do świadczenia Ci usług dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej i umożliwienia Ci korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelnić użytkowników i zapobiegać oszustwom przy korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych ciasteczek nie można świadczyć żądanych usług, a my używamy tych ciasteczek wyłącznie do świadczenia Ci tych usług.

 • Polityka ciasteczek / Akceptacja komunikatów o ciasteczkach

  Typ: Ciasteczka stałe

  Administrowane przez: Nas

  Cel: Te ciasteczka identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z ciasteczek na Stronie internetowej.

 • Funkcjonalne ciasteczka

  Typ: Ciasteczka stałe

  Administrowane przez: Nas

  Cel: Te ciasteczka pozwalają nam zapamiętywać wybory, które podejmujesz korzystając ze Strony internetowej, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Ich celem jest zapewnienie Ci bardziej spersonalizowanego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz ze Strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas ciasteczek oraz wyborów dotyczących ciasteczek, odwiedź naszą Politykę ciasteczek lub sekcję Ciasteczek naszej Polityki prywatności.

Używanie Twoich Danych Osobowych

Firma może używać danych osobowych w celach następujących:

 • Świadczenie i utrzymanie naszej Usługi, w tym monitorowanie korzystania z naszej Usługi.
 • Zarządzanie Twoim kontem: zarządzanie Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Dane osobowe, które podajesz, mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcji Usługi dostępnych dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • Dla wykonywania umowy: opracowywanie, wdrażanie i realizacja umowy kupna produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Kontakt z Tobą: kontaktowanie się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak

powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami, w tym aktualizacji związanych z bezpieczeństwem, gdy jest to konieczne lub rozsądne dla ich wdrożenia.

 • Świadczenie Ci informacji, specjalnych ofert i ogólnych informacji o innych produktach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już zakupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 • Zarządzanie Twoimi wnioskami: obsługa i zarządzanie Twoimi wnioskami do nas.

 • Przy przekazaniach biznesowych: możemy używać Twoich informacji do oceny lub przeprowadzania fuzji, sprzedaży aktywów, restrukturyzacji, reorganizacji, likwidacji lub innej sprzedaży lub transferu części lub całości naszych aktywów, czy to jako działalności ciągłej, czy jako części postępowania upadłościowego, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym dane osobowe przechowywane przez nas o użytkownikach naszej Usługi są przenoszone.

 • W innych celach: możemy używać Twoich informacji w innych celach, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i twojego doświadczenia.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dla dostawców usług: możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi, aby się z Tobą skontaktować.
 • Przy przekazach biznesowych: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z, lub w trakcie negocjacji, jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całej lub części naszej działalności innej firmie.
 • Z powiązanymi firmami: możemy udostępniać Twoje informacje naszym powiązanym firmom, w którym przypadku wymagamy od tych firm, aby przestrzegały niniejszej Polityki prywatności. Powiązane firmy obejmują naszą firmę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: możemy udostępniać Twoje informacje naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz informacje osobiste lub w inny sposób wchodzisz w interakcję w publicznych obszarach z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Z Twoją zgodą: możemy ujawnić Twoje dane osobowe w innych celach za Twoją zgodą.

Retencja Twoich Danych Osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez tyle czasu, ile jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i używać Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu spełnienia obowiązujących przepisów prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów i polityk prawnych.

Firma będzie również przechowywać dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, chyba że te dane są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Transfer Twoich Danych Osobowych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy i w innych miejscach, gdzie strony zaangażowane w przetwarzanie się znajdują. Oznacza to, że te informacje mogą być przenoszone do — i utrzymywane na — komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji, stanowi Twoją zgodę na takie przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, i żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych osobistych informacji.

Usuń swoje dane osobowe

Masz prawo do usunięcia lub zażądania, abyśmy pomogli w usuni

ęciu wszelkich Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, skontaktuj się z nami.

Zwróć uwagę, że niektóre dane mogą być nieusuwalne z powodów prawniczych, takich jak przestrzeganie przepisów o ochronie prywatności.

Jeśli masz konto w naszej Usłudze i chcesz usunąć swoje konto, skontaktuj się z nami. Po otrzymaniu żądania usunięcia lub rezygnacji z konta będziemy usuwać dane lub zapewniać, że dane nie będą już widoczne publicznie, chyba że jest to niezbędne do celów zarządzania biznesem lub prawem.

“Nie śledź” ustawienia przeglądarki

Firma nie obsługuje żadnych żądań “Nie śledź” (“Do Not Track”). Aby dowiedzieć się, czy dowolna strona trzecia, z której korzystasz, obsługuje żądania “Nie śledź”, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Twoje prawa dotyczące prywatności w Kalifornii (tylko dla mieszkańców Kalifornii)

Polityka prywatności firmy zobowiązuje nas do informowania użytkowników na temat danych osobowych, które zbieramy, i o tym, jakie są te dane, oraz do uzyskania zgody na zbieranie, udostępnianie i zarządzanie nimi.

Jako użytkownik Usługi mieszkający w Kalifornii, masz dodatkowe prawa. Te prawa obejmują:

 • Prawo do wiedzy: masz prawo złożyć nam żądanie o informacje na temat danych osobowych, które zbieramy i udostępniamy.
 • Prawo do usuwania: masz prawo złożyć nam żądanie usunięcia danych osobowych, które zbieramy i udostępniamy.
 • Prawo do sprzeciwu: masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez nas.
 • Prawo do niedyskryminacji: gwarantujemy, że nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z tych praw.

Powyższe prawa nie obejmują transakcji, dla których już istnieją umowy, ani transakcji, w których potrzebujemy danych do świadczenia usługi. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami.

Usługi dostarczane przez inne firmy

Możemy korzystać z firm i osób trzecich do ułatwienia naszej Usługi (“Dostawcy usług”), do świadczenia Usługi w naszym imieniu, do świadczenia usług związanych z Usługą lub do pomocy w analizie, w jakim sposób jest używana nasza Usługa.

Te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych tylko w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nie ujawniania lub używania ich w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo danych

Cenimy Twoje zaufanie do przekazywania nam Twoich danych osobowych, dlatego staramy się wykorzystać komercyjnie akceptowalne środki ochrony przed utratą, złym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub zmianą Twoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda przesyłania w Internecie lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest 100% bezpieczna i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Działania dotyczące ochrony prywatności dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia (“Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody na rodzica, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Możemy aktualizować naszą Politykę prywatności okresowo. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Polecimy Ci przeglądać naszą Politykę prywatności okresowo w celu wprowadzenia zmian. Zmiany do niniejszej Polityki prywatności są skuteczne w dniu ich publikacji na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami: https://janwoga.com/contact/

By usunąć swoje dane z naszej bazy danych, możesz wysłać prośbę na ten sam adres e-mail.

Słowo końcowe

Mamy nadzieję, że ta polityka prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i jak chronimy Twoją prywatność.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami.